Farkındalık Videoları

Tüp Bebek Tedavisinde ve Hamile Kalma İsteğinde Psikolojinin Önemi

BİLİNÇALTIN HAMİLE KALMANA NE DİYOR?

Hamilelik sürecinde anne adayının psikolojisi, huzuru, kendisini rahat hissetmesinin önemini hepimiz biliriz.

Çocuk dünyaya getirmek isteyen çiftlerde annenin ruh halinin gebe kalmaya olan etkilerini ne kadar

biliyor veya ne kadar düşünüyoruz?

Bu yazımda işte buna değinmek istedim. Çünkü bunu arzulayan kadın danışanlarımla olan deneyimlerimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duyuyorum.

Hamile kalmak isteyen kadınlarda gebe kalmaya dair veya gebelik sonrası sürece dair bir takım korkular, kaygılar taşıyan kadınlarda derin zihindeki programlar kadının gebe kalmasını önleyici sonuçlara neden olabiliyor.

Peki nedir bu programlar?

* Kadının kendisini hamile kalmak için biyolojik ve fiziksel olarak yeterli hissetmemesi, yetersizlik duygusu,

* Anne olmaya dair geçmişten gelen olumsuz bilinçaltı inanç ve programlarına sahip olması,

* Çalışan kadınların kariyer veya iş nedeniyle anne olmayı güç görmesi veya anneliğin iş hayatına engel olacağına inanması,

* Anne olmanın hayatını kısıtlayacağını düşünmesi,

* Anne olmanın zorluklarını büyütmesi, anneliği çok zor olarak tanımlaması,

* Çocuklu bir hayatın maddi imkanlarını karşılayamayacağına inanması, kıtlık bilinci ve gelecek kaygısı taşıyor olması, hayata güvensizlik,

* Bedenen fiziksel bir engel olmasa da zihnen istiyor görünse de, ruhen ve psikolojik olarak kendini anneliğe bir türlü hazır hissetmiyor oluşu,

* Kadın kimliğine direnç, kadın kimliğinin reddi, cinselliğe soğuk bakmak, cinsel kimliğini reddetmek, bedenini sevmemek,

* Doğum ve hamilelik sürecinin bedenini bozacağını düşünmek, kilo almaktan ve verememekten korkmak, doğum sonrası eski çekiciliğinde olmayacağı inancını taşıması,

* Özellikle henüz anneliği deneyimlememiş kadınlarda anneliği becerebileceğine olan kaygı, kendini  bilgisiz ve tecrübesiz, yetersiz görme,

* Geçmişten gelen suçluluk duygularının kendisini cezalandırmaya itmesi ile, anne olmaya kendini layık görememe, kendini sabote etme, değersizlik duygusu,

* Geçmişten gelen olumsuz cinsel deneyim veya izlenimler, programlar nedeniyle kadın kimliğinin reddi, eril enerjide kadın olma,

* Bunlardan biri veya bazılarını taşıyor olmak veya bu durumların dışında bilinçaltında yerleşmiş tamamen kişiye özgü farklı ve özgün olabilecek inançlar, annelik kaygı ve korkulara sahip olmak,

* Eşine güven sorunu yaşama, eşinin iyi bir baba olacağına duyulan güvensizlik ve kaygı,

* Zor bir hamilelik ve doğum süreci korkusu taşımak, doğumdan korkmak.

Gibi korkular ve olumsuz inançlara sahip olmak o kadının hamile kalmasını, fizyolojik bir hastalığı olmadığı halde gebe kalmasını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Bu inançlardan bazılarına sahip olmak anne olmaya kesin olarak engel olacak diye bir şart yok elbette ama özellikle anne olmak istemiş, eşi ile korunmasız bir cinsel hayatı olmasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlerde bu inançlar bilinçaltında engelleyici bazı programlar oluşturmuş olabilir. O nedenle özellikle tüp bebek tedavileri gibi yardımcı tedaviler gören veya hamile kalmak isteyen kadınların psikolojik olabilecek bu arka plan durumları değerlendirmeleri sürece çok büyük katkı sağlayabilir.

Anne olmayı yürekten isteyen her kadın bu deneyimi yaşamayı hak eder. Kendinizi buna layık görün.

Sevgilerimle

Sosyal Ağda Paylaşım